کاربران عزیز برای ورود به سامانه پایش آزاد، به روزرسانی اطلاعات (تلفن همراه) در سامانه ساجد دانشگاه آزاد اسلامی و (پایه و مرتبه) در سامانه CITC ضروری می باشد.