مشکلات کشور بایستی به صورت علمی و توسط دانشگاهیان حل شود.

تحقیقات بایستی هدفمند بشود؛ ببینید نیاز کشور چیست، خلاء کجا است؛ این تحقیقات آن خلاء را پر بکند؛ این خیلی مهم است.  پژوهش های بی هدف را باید از دایره ی کار خارج کرد. البته هدف پژوهش قائدتاً دو چیز است: یکی رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری، دوم حلّ مسائل کنونی و آینده کشور. اینها با هم منافات هم ندارد.

دیدار اساتید، پژوهشگران
و
نخبگان دانشگاه ها
1397/3/20
سند اسلامی شدن دانشگاه ها - فصل هفتم
مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

راهبرد 5: ساماندهی نظام موضوعات پژوهش ها، پایان نامه ها، رساله ها و فرایند راهنمایی کارامد جهت رفع نیازهای مادی و معنوی جامعه اسلامی با تأکید بر پیوستگی آموزش و پژوهش
اقدام 5-1: طراحی سازوکار ضابطه مند نمودن تصویب موضوعات پایان نامه ها در چارچوب نظام موضوعات پژوهشی کشور
اقدام 5-2: طراحی بانک جامع اطلاعات پژوهش ها، پایان نامه ها و رساله ها بصورت فرابخشی جهت ارتقای مالکیت فکری و ارتقاء نوآوری
اقدام 5-3: الزام هدایت پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پروژه های مسأله محور و مورد نیاز جامعه مبتنی بر ارزش های اسلامی در بخش های صنعتی، اقتصادی، کشاورزی، خدماتی، اجتماعی و رفاهی
اقدام 5-4: حمایت از پایان نامه های مسأله محور و اثربخش مرتبط با نیازهای کشور
اقدام 5-5: بهره گیری از نتایج ویافته های پژوهشی و پایان نامه ها و رساله ها در فرایند آموزش

اساتید عزیز برای ورود به سامانه پایش آزاد، به روزرسانی اطلاعات (تمامی موارد حتما تکمیل شود) در سامانه ساجد دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس sajed.iau.ir و (پایه و مرتبه) در سامانه CITC ضروری می باشد.
دانشجوی گرامی برای ورود به سامانه پایش آزاد، به روزرسانی اطلاعات (تلفن همراه) در سامانه واحد دانشگاهی مربوطه ضروری می باشد.
پشتیبانی سامانه پایش آزاد (حوزه غیر پزشکی) : 02147350035
پشتیبانی سامانه پایش آزاد (حوزه پزشکی) : 02147916869